De kracht van patronen

Patronen bepalen je bestaan. Al heel jong vorm je voorkeurspatronen voor jouw manier van waarnemen, voelen, denken en gedrag. Deze patronen kunnen je ruimte geven of juist beperken.

Beperkende patronen losweken

In coaching gaan wij op zoek naar de oorsprong van gedrags- en gedachtepatronen die jou niet meer dienen. Hoe jonger je patronen leert, hoe krachtiger ze zijn. Negatieve acties van mensen in je directe omgeving kunnen leiden tot kwetsing. Op dat moment wordt een beperkend gedragspatroon geboren ('ik zeg maar niet meer eerlijk wat ik denk, want daar komt alleen maar ellende van'). Jammer genoeg wordt zo'n patroon makkelijker versterkt, dan afgezwakt.

Kwetsuren werken door, zelfs als jij ze allang vergeten bent. Je weet dat je geraakt wordt door oude pijn als je sterk emotioneel (re)ageert in het hier en nu, als je in een bepaalde situatie blokkeert, of je niet vrij voelt om te handelen zoals je graag zou willen. Het zien, erkennen en helen van oude pijn betekent de doorbraak van een beperkend gedrags- of gedachtepatroon. Je bent niet langer in de greep van een oude emotie. Dat is een mooi en ontroerend proces. Het lucht op. Anders dan je misschien zou verwachten, is het ook eerder licht dan zwaar. Dit zo waardevolle onderdeel van je coachingsproces gaat je leven lang mee.

De kracht van patronen

Onze hersenen vormen patronen

Onze hersenen zijn gericht op efficiëntie: als er eenmaal een verbinding is ontstaan tussen twee zenuwcellen die op hetzelfde moment gestimuleerd worden, versterken ze liever die bestaande verbinding, dan een nieuwe verbinding te vormen. Dat kost namelijk meer energie. Die steeds bredere ‘olifantenpaadjes’ zijn neurale netwerken, en vormen onze voorkeurspatronen voor waarnemen, voelen, denken en gedrag, oftewel: ons gehele functioneren.

Dit verklaart ook waarom het zo moeilijk kan zijn om beperkende patronen te doorbreken. Het is makkelijker om te doen wat je altijd al deed, dan om nieuwe manieren aan te leren. Gelukkig kun je met de juiste aanpak leren om nieuwe verbindingen te maken en je gedrag te veranderen.

Jouw verruimende patronen versterken

Coaching helpt je niet alleen om beperkende patronen te doorbreken, maar ook om verruimende te versterken. Patronen die ruimte geven, brengen rust en een open handelswijze ('welke kant het ook uitgaat, ik kan er altijd wel mee verder'). Je oefent in je eigen dagelijkse praktijk met gedrag en gedachten die jou juist ondersteunen, bekrachtigen, en werkelijk van jou zijn. Zo word je vrij om te zijn wie je oorspronkelijk bent.

Persoonlijke en relationele patronen

Naast intrapersoonlijke patronen zijn er ook relationele patronen die (dis)functioneel kunnen zijn, zoals het model van de Drama-driehoek heel goed duidelijk maakt. Transactionele Analyse geeft inzicht in de patronen die we vanuit een bepaalde (ego)positie vertonen in de omgang met anderen.

Door met deze inzichten aan de slag te gaan, zul je merken dat je relaties soepeler worden. Je voelt je minder snel aangevallen, gekwetst of genegeerd, en ziet de relatie voor wat deze werkelijk is. Je kunt makkelijker zeggen wat belangrijk voor jou is en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag. Je communicatie met collega's, vrienden, familie en je partner wordt echter en rijker.

Ook in teams is sprake van patronen. Samen, op een open manier, zonder oordeel, inventariseren welke patronen jullie helpen en welke op dit moment juist hinderen, geeft veel energie, en tegelijkertijd rust en helderheid. Wat iedereen onderhuids al voelde, is nu uitgesproken. Er komt ruimte voor een diepgaande discussie en gezamenlijke veranderingen.