Ervaringen

Hier vind je voorbeelden van werk dat wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en ervaringen van deelnemers

Meerjarig bedrijfsbreed team-ontwikkeltraject met Commercieel Management Teams, Human Resources, Vliegdienst en Cabin Crew over het effectiever inzetten van de managementstijlen. Hier maken we gebruik van diverse methoden en technieken. Inzet van coaching, teambuilding en intervisie.
 

Ministerie van financieen

Ontwerpen en begeleiden van het 2-jarig trainingsprogramma Professioneel Communiceren. Met inzet van de denkstijlenmethode BreinStijl@Work. In samenwerking met Erica Rijnsburger (Elenchis).
 

Rijks Museum

Wij hebben het Rijksmuseum Amsterdam jarenlang inhoudelijk geadviseerd en meer recent ook procesmatig. Wij faciliteren regelmatig workshops met diverse afdelingen, oa. gericht op sponsoring en de heropening in 2014.
 

Pointlogic

In interactieve teamsessies leerden de slimme-model-ontwikkelaars van hoog-productief Pointlogic hun BreinStijl@Work kennen en pasten zij de inzichten toe in communicatie. De samenstelling van hun teams draagt bij aan hun succes: zij hebben de juiste mannen en vrouwen in de juiste aantallen op de juiste plek in de organisatie.
 

Autoriteit Consument en Markt

Onze workshop gaf medewerkers van het MededingingsCluster van de Nederlandse Mededingingsautoriteit praktische tools en inzichten om innovatief om te gaan met de op handen zijnde fusie. Zij kwalificeerden de workshop als een van de meest bruikbare trainingen die zij hebben gedaan.
 

Vereniging van Science Centra en musea voor Wetenschap en Techniek (VSC)

Beter samenwerken in projecten. Effectiever communiceren met bezoekers. Speeddaten met BreinStijlen: leg je probleem voor aan iemand met een andere denkvoorkeur dan jij en hoor snel nieuwe oplossingsrichtingen.
 

Het Concertgebouw

Begeleiding en beleidsadvisering van het 4-jarig publieks- en evaluatieonderzoek van Tempel Zonder Drempel, een programma voor publieksverbreding en culturele participatie.

Ministerie van Financien, team Begroting, Bekostiging en beheer van Europese Middelen (BBE)

`Met deze teamdag hebben wij meer inzicht in elkaar gekregen, als persoon en als team. Een inspirerende impuls voor nog effectievere samenwerking!`

 

Individuele coaching

Wij begeleiden managers en professionals van diverse (multinationale) organisaties die willen reflecteren op hun leiderschap. En ook mensen die een nieuwe richting willen inslaan in hun werk of loopbaan, ook bij reïntegratie of bij conflicten op het werk. Een paar citaten:

'je luistert zo goed en weet de essentie eruit te pikken. Jij raakt echt de kern'

'een heel mooie combi van confronterend zelfonderzoek en persoonlijke warmte'

'je helpt me het onzichtbare zichtbaar te maken'

'van gevoel naar ratio en weer terug' 

'ik voel me heel veilig bij jou. Dingen die ik allang vergeten was, kwamen weer boven en zijn nu opgelost'

'jij bent echt bij mij betrokken, het is geen truc, je werkt geen lijstje af'

'met Sandra heb je het over waar het echt om gaat'

 

International projects, training, and coaching

British School in the Netherlands

Team session deepening trust and generating options for even-better performance in an already high-performing team.

Summit top-100 perfumers in the world

Vitalisation summit for international top creatives. A 2,5 day retreat with 6 facilitators and 2 actors for the top-100 perfumers in the world: finding new inspiration, recharging and knowledge exchange. An initiative of Worlding, Paris.

Footlocker

The 9-country international Marketing team of highly successful retailer Footlocker discovered their team make-up, the reasons for their success, and possibilties to optimize peformance even more by tweaking style-tuned-communications.

Coaching for Creative Change

In 2011 and 2012: 3-day training Coaching for Creative Change for an international group of managers, facilitators and coaches op CREAConference, Italy (in cooperation with Tim Switalski (VS) en Newell Eaton (VS)

CREACoaching

2014: training at Fundacao Criativo Brasil (FCRB) and several workshops on annual conferences of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

ASK Europe: coaching english speaking executives in the Netherlands

'I get loads of value out of this. I've made strives forward which I wouldn't have made without these sessions'

'my life has changed considerably'