Creativiteit schept ruimte

Ieder mens heeft een aangeboren creativiteit of scheppingskracht. Dit scheppen kan diverse vormen aannemen en in verschillende mate tot uiting komen, maar creatief zijn we allemaal.

In (team)coaching reikt A’mare creatieve denktechnieken aan om situaties in een nieuw licht te beoordelen. Creativiteit vergroot altijd de oplossingsruimte.
Je vindt onverwachte richtingen die je kunt inslaan, of nieuwe antwoorden op weerbarstige vraagstukken. 

Creatief leiderschap

Creatief denken is niet alleen leuk en inspirerend om te doen, bedrijven die creativiteit omarmen presteren opvallend beter, qua omzet, marktaandeel en aantrekkelijkheid als werkgever. Als jij je creatief leiderschap verder gaat ontwikkelen, maak je verandering en innovatie business as usual, en schep je een stimulerende werkplek, waar talent floreert en zich breed kan ontplooien.

 

Creativiteit schept ruimte

Ont-dekken

A'mare ziet creativiteit als ‘de kracht om te ont-dekken’: de inzichten en oplossingen bereiken die al in jezelf aanwezig zijn, maar worden afgedekt door oordelen en ja,maren. Als je je creatieve denkvermogen stimuleert, kun je makkelijker omgaan met probleemsituaties thuis of op het werk. Het effect? Je staat lichter in het leven en biedt uitdagingen rustig het hoofd.

MINDER DOEN, MEER ZIJN

Als je leven en werken een proces wordt van creatief ontdekken in plaats van vechten of frustratie, kom je in een stroom van ervaringen, rijk aan inzicht, begrip en kennis (vrij naar A.H. Almaas, The Diamond Approach to inner Realisation, 1986). Een probleem of conflict ervaar je nu als een afwezigheid van een zeker inzicht, en je vertrouwt erop dat dit zich wel aandient. Niet eens zozeer vanuit je persoonlijkheid, maar vanuit de grotere eenheid waar je intuïtief contact mee hebt als je creatief bent: het allesomvattende veld van energie.

Je hoeft steeds minder te doen, je gaat steeds meer zijn.

Wilde dolfijnen

Wilde Dolfijnen

Op mijn reizen naar Hawaiï en Egypte heb ik gezwommen met wilde dolfijnen. Zij realiseren met hun creatieve levenswijze veel van wat wij ons wensen.

Het bewustzijn, en de intelligentie en speelsheid van wilde dolfijnen hebben mij diep geraakt. Dolfijnen realiseren met hun levenswijze veel van wat wij ons wensen: ze leven samen in hechte groepen, en ontplooien ook afzonderlijk allerlei activiteiten; de groep zorgt ervoor dat alle leden genoeg te eten hebben en na het jagen nemen ze bewust tijd om plezier te maken; ze zijn nieuwsgierig en creatief, en gaan liefdevol met elkaar om. Hun leiderschap rouleert, afhankelijk van wie op dat moment de lead neemt, is dienend aan de groep en met zorg voor de zwakkeren. Ze staan voortdurend in verbinding met elkaar en maken, als zij dat willen, ook heel gemakkelijk verbinding met ons: Ze nemen me op in hun pod of groep en met hun intense oogcontact nodigen ze me uit om met ze mee te gaan, of samen heel snel te cirkelen of een drijvend blad 'over te gooien', dat zij vangen met hun staart, snuit of rugvin, zonder het ook maar te hoeven zien. Ze scannen me met hun sonar en trillen emoties los die lang hebben vast gezeten. Zij hebben de leiding en ik volg. Als het genoeg is, zijn ze met een onzichtbare beweging van hun staart opeens 10 meter verder. Ik voel hun grote reikwijdte: ze herkennen me als de nieuwe zwemmer in de baai, ze blazen een luchtbellenketting precies voor mijn neus en daarna nog eens 3 afzonderlijke bellen, identiek qua grootte en op precies even grote afstand van elkaar. Dit is geen toeval, dat is mij heel duidelijk. Als ik het water uitloop, verkeer ik nog uren in in een sfeer van vreugde en lichtheid en voel ik me wezenlijk veranderd.