"Jij haalt er precies de essentie uit" 

Werkwijze

Alle trajecten van A’mare zijn maatwerk. Iedere persoon en elk team is immers anders. We starten met een kennismakingsgesprek, waarin we kijken welke leerdoelen je hebt en wat A'mare daarin voor jou kan betekenen. Daarna stellen we samen een plan van aanpak op, dat in grote lijnen het vervolgtraject beschrijft. 

De precieze invulling is flexibel; we houden voeling met wat er voor jou of je team nodig is, en hier zoeken we de best passende methoden bij. Hierdoor weet je zeker dat het traject aansluit bij je behoeften. Ons privacybeleid is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij grotere projecten werken wij graag samen met onze partners, ook internationaal. Al ons werk is mogelijk in het Engels.

KENNIS EN INSPIRATIE

De methoden en technieken waar wij mee werken zijn gebaseerd op verschillende wetenschappen en stromingen. De belangrijkste daarin zijn de klassieke en de transpersoonlijke psychologie, de integratieve therapie en de neuropsychologie. Daarnaast maken wij gebruik van inzichten uit het organisatieadvieswerk, de teamtheorie, en natuurlijk het creatief denken en probleem oplossen. Ook putten wij inspiratie uit esoterische en spirituele benaderingen als intuïtief en energetisch werk, regressietherapie, en het boeddhisme.

Onze leidraad is bewustwording, met als doel dat mensen meer geluk en effectiviteit ervaren. De doelen van mensen en organisaties versterken elkaar: in organisaties leidt een groter (groeps)bewustzijn tot hoog-productief (team)werk.

DE BREINSTIJL@WORK METHODE

In 2003 heeft Sandra BreinStijl@Work ontwikkeld: een stimulerende en praktische methode om de natuurlijke denk-actiestijlen van mensen zo productief mogelijk te benutten. Waar passend, gebruiken wij deze methode ook graag in de diverse trajecten van A’mare.